Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Κάτι στιχάκια που

δεν τα βρήκα αλλού στη θάλασσα του νετ.

Με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν:

The Dead Brothers- How deep is the water

How deep is the water
How high is the sky
How deep is that love you said was mine
the deep dark river it looks so cold
but I'm sure you'll never leave me alone

How deep is the water
How high is the sky
Who cares what the people might say
The sea is always deeper
where it's blue
I'll go anywhere oh anywhere with you

How deep is the water
How high is the sky
Will you forever be mine

Look how pale the moon shines
from below the waves
peace, reset the bottom of my dreams

How deep is the water
How cold is the night
Heaven is silent for those with no name
Of course, I was dreaming, of another trade
but I blew the only chance I had

How deep is the water
How high is the sky
We all know the path is narrow
that it leads to nowhere
but tell me
do you have somewhere else to go


με αφορμή μια χειμωνιάτικη κοπέλα